Warunki sprzedaży

WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH NA PLATFORMIE ARTPRODUCTS.RU

Terminy

Kupujący - w pełni całkiem udane osoba fizyczna składająca Zamówienia na stronie internetowejhttps://artproducts.rualbo określona jako odbiorcę Towaru lub korzystająca Towary zakupione na miejscuhttps://artproducts.ruwyłącznie do celów osobistych, rodzinnych, domowych i innych potrzeb, nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

artproducts.ru - SP. z o. o. "АРТПРОДУКТС". SP. z o. o. "АРТПРОДУКТС", prezentując Produkty na Stronie, działa w imieniu własnym na zlecenie Sprzedawców.

Sprzedawca - SP. z o. o. "АРТПРОДУКТС", albo inaczej, osoba prawna lub przedsiębiorca indywidualny określony jako Sprzedającego na stronie Produktu, będące właścicielem danego Produktu.

Strona internetowa -https://artproducts.ru- strona internetowa należąca do Sprzedawcy umieszczony na serwerze w Rosji i ma adres w sieci Internethttps://artproducts.ru. Przedstawiono na niej Towary oferowane przez Sprzedawcę swoich Klientów do składania Zamówień, a także warunki płatności i dostawy tych Zamówień przez Kupującego.

Towar obiektu materialnego świata, nie zajętych obrotu cywilnego i wprowadzony do sprzedaży na Miejscu.

Zamówienie - prawidłowo zaprojektowane żądanie Kupującego na wysyłkę na wskazany adres wykazu Towarów, wybranych na Miejscu. Zamówienie może być dokonane zarówno w celu zawarcia umowy sprzedaży detalicznej kupna-sprzedaży ze Sprzedającym, jak i dla realizacji wymiany lub wymiany Produktów zgodnie z wcześniej zawartej umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawodawstwo federacji ROSYJSKIEJ.

Własny koszt Kupującego - osobiste konto Klienta w Artproducts.ru, na którym odbywa się przyjęcie środków pieniężnych w przypadku anulowania wcześniej opłaconego im Zamówienia lub Towaru, aktywacji karty podarunkowej, a także w innych podobnych przypadkach. Te środki mogą być używane jako zaliczki za kolejne Zamówienia Kupującego u Sprzedającego lub zwrotowi Kupującemu, zgodnie z przepisami pkt 6.3. niniejszych Warunków.

Anulowanie Zamówienia lub Towaru – techniczna działanie Sprzedającego, nie powodując zwolnienie Sprzedawcy od umowy, który odbywa się na Miejscu i stwierdza fakt, że niektóre Towary w składzie Zamówienia (anulowanie rezerwacji Towaru) lub wszystkie Towary w składzie Zamówienia (anulowanie Zamówienia) nie zostały przekazane Nabywcy w niniejszym Zamówieniem. Artproducts.ru zobowiązany jest powiadomić zarejestrowanych Klientów o wszystkich przypadkach anulowania, w tym w przypadkach odstąpienia od Towarów z inicjatywy Kupującego - poprzez wysłanie wiadomości e-mail o rezygnacji na adres e-mail podany przez Kupującego przy rejestracji.

Usługa dostawy - trzecia osoba, która na podstawie umowy z Artproducts.ru usługi w zakresie dostawy Zamówień Klientów.

Strona zewnętrzna - strona w globalnej sieci Internet, link na który umieszczona na stronie internetowejwww.artproducts.ru.

Weryfikacja - procedura, która pozwala ustawić rzeczywistość i przynależność do określonego numeru telefonu konkretnej osobie fizycznej, w wyniku której Nabywcy przypisany ID i konto osobiste (dalej "Konto"), przywiązany do верифицированному numer telefonu.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Strona jest własnością i jest zarządzany SP. z o. o. "АРТПРОДУКТС".

1.2. Przechodzi procedurę Weryfikacji i zamawiając Produkty za pośrednictwem Artproducts.ru Kupujący zgadza się na Warunki sprzedaży towarów (dalej - Regulamin), przedstawionymi poniżej.

1.3. Niniejsze Warunki, za wyjątkiem pkt 3.10 "na Indywidualne zamówienie", a także informacje o Produktach zawarte na Stronie są oferty publicznej zgodnie z art. 435 i cz. 2 ar. 437 kodeksu CYWILNEGO federacji ROSYJSKIEJ.

1.4. Do relacji między Kupującym a Sprzedającym stosuje się przepisy kodeksu CYWILNEGO federacji ROSYJSKIEJ o detalicznej sprzedaży (§ 2 rozdział 30), a także Ustawy federacji ROSYJSKIEJ "O ochronie praw konsumentów" z 07.02.1992 nr 2300-1 i inne akty prawne, przyjęte zgodnie z nimi, a także postanowienia rozdziałów 10 i 49 kodeksu CYWILNEGO federacji ROSYJSKIEJ, a także aktów prawnych federacji ROSYJSKIEJ, regulujących obrót poszczególnych rodzajów towarów (jeśli dotyczy).

1.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych warunkach, w związku z czym Kupujący zobowiązuje się regularnie śledzić zmiany w Warunkach umieszczonych na stronie internetowejwww.artproducts.ru.

1.6. Kupujący zgadza się z pełnym tekstem Regulaminu wraz ze wszystkimi załącznikami i dodatkowymi sekcjami na Miejscu, rejestrując się w gabinecie, składając u nas Zamówienia, lub poprzez przejściu Weryfikacji po numerze telefonu, jak to opisano w rozdziale 2 Regulaminu.

1.6.1. Kupujący zgadza się z warunkami sprzedaży wybranych przez niego towarów (warunki indywidualnej umowy kupna-sprzedaży) poprzez naciśnięcie przycisku "złóż zamówienie" na ostatnim etapie składania Zamówienia na Stronie internetowej lub poprzez jednoczesnej zgody operatora podczas składania Zamówienia telefonicznie. Dokonanie tych czynności jest faktem potwierdzającym zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

1.7. Warunki sprzedaży zawierają elementy z aktywnymi hiperłączami na konkretne sekcje tematyczne z bardziej szczegółowymi informacjami, które są integralną częścią Warunków sprzedaży. Sposób zapewnienia dostępu do tych czy innych części niniejszych Warunków za pomocą aktywnych hiperłączy jest ogólnie przyjętym sposobem wykorzystania informacji w sieci Internet.

1.8. W przypadku prowadzenia działań stymulujących - akcji, w warunkach promocji, zamieszczonych na Stronie internetowej, mogą być zainstalowane specjalne przepisy regulujące procedurę składania zamówienia i zwrotu towaru. Przy tym warunki promocji stanowią integralną część niniejszych Warunków sprzedaży i podlegają stosowania dla osób biorących udział w akcjach. Projekt promocji Zamówienia i/lub spełnienie innych warunków uczestnictwa w promocji oznacza zgodę Kupującego z warunkami odpowiedniej promocji.

1.9. Rejestrując się na Stronie internetowej (w tym domeny drugiego poziomu) lub w aplikacji mobilnej artproducts.ru Kupujący zgodnie z ust. 1, art. 18 ustawy Federalnej "O reklamie", usług swą wstępną zgodę na otrzymywanie wiadomości promocyjnych (w postaci wiadomości SMS i/lub push-powiadomień i/lub za pośrednictwem aplikacji i/lub komunikatorów internetowych dla smartfonów i/lub połączeń telefonicznych i/lub w inny sposób, na podany przez Kupującego numer telefonu, adres e-mail) SP. z o. o. "АРТПРОДУКТС", i ich partnerów. W przypadku niechęci na otrzymywanie wiadomości reklamowych Kupujący powinien zmienić ustawienia subskrypcji w odpowiednim dziale osobistego.

2. WERYFIKACJA KLIENTA POD NUMEREM TELEFONU

2.1. Do rejestracji na Stronie i/lub składania Zamówienia Kupujący musi przejść następującą procedurę Weryfikacji pod numerem telefonu:

(a) wprowadzić numer telefonu w odpowiednie pole, a następnie kliknąć przycisk "wyślij kod";

(b) właściciela telefonu za pomocą sms-ów i/lub push-powiadomień i/lub za pośrednictwem aplikacji i/lub komunikatorów internetowych dla smartfonów i/lub w inny sposób, na podany przez Kupującego numer telefonu kieruje się indywidualny kod, który wprowadza w polu przeznaczonym dla kodu;

(w) w przypadku spełnienia wysłanej i wprowadzonego kodu Weryfikacja uznaje się pomyślnie zakończona – instaluje przynależność numeru telefonu określonej osobie fizycznej, której dane znajdują się na Koncie i/lub w informacji o Kupującym na etapie składania Zamówienia ("Twoje dane" - "Imię i nazwisko").

2.1.1. Jeśli Kupujący ma już Konto na Stronie, to po udanej Weryfikacji następuje automatyczne logowanie na to Konto. W przeciwnym wypadku Kupujący jest proszony o podanie adresu e-mail i hasło do istniejącego Konta lub stworzyć nowe Konto.

2.2. Jednorazowy kod działa w ciągu 15 minut od jego wysłania. Ponowna próba poprosić o kod weryfikacji możliwe jest nie wcześniej niż po upływie 120 sekund od wysłania poprzedniego kodu. Na jeden numer telefonu w ramach jednej sesji użytkownika można wysłać nie więcej niż 5 kodów weryfikacji (następuje blokada na 30 minut). Na jeden numer telefonu w ramach jednej sesji użytkownika można dokonać nie więcej niż 19 nieudanych prób wprowadzenia kodu weryfikacji (następuje blokada na 30 minut). Jednocześnie w celu weryfikacji jednego numeru telefonu może być tylko jeden poprawny, dobrze kod weryfikacji.

2.3. W przypadku zmiany numeru telefonu Kupujący może skorzystać z procedury zmiany numeru telefonu do Konta poprzez kliknięcie na przycisk "Zmienił się numer telefonu?" i podążać za instrukcjami na Stronie, w aplikacji mobilnej.

2.4. Jeśli Kupujący używane jeden i ten sam numer telefonu do różnych Kont, po wstępnej Weryfikacji on ma prawo wybrać jedno Konto i podać login i hasło do tego Konta, który staje się głównym. Na główne Konto przenoszone są tylko pieniądze z własnych kont innych Kont Kupującego. Wyniki z innych Kont Kupującego migracji na główne Konto nie podlegają.

2.5. Kupujący może także zalogować się na swoje Konto poprzez wpisanie loginu (adres e-mail) i hasła do Konta (pole "Zaloguj się e-mail"), jednak w celu złożenia Zamówienia wymagane jest przejście procedury Weryfikacji numeru telefonu Kupującego, który jest opisany w tym rozdziale.

2.6. Kupujący zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim loginu i hasła, numer telefonu i indywidualne kody. W przypadku wystąpienia u Kupującego podejrzeń co do bezpieczeństwa tych danych, ich nieuprawnionym użyciem przez osoby trzecie, Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedającego wysyłając e-mail na adreshelp@artproducts.ru.

2.7. Jednorazowy kod, skierowane do Weryfikacji numeru telefonu, jest prosty e-podpisem, której Kupujący potwierdza przynależność do określonego numeru telefonu Kupującego i jego akceptację niniejszych Warunków.

2.8. Przechodzi Weryfikację, Kupujący zgadza się z uzyskaniem wiadomości serwisowego charakteru, kierowanych na adres e-mail podany podczas rejestracji i/lub za pomocą sms-ów i/lub push-powiadomień i/lub za pośrednictwem aplikacji i/lub komunikatorów internetowych dla smartfonów i/lub w inny sposób, na numer telefonu podany przez Kupującego podczas rejestracji i/lub składania zamówienia, o stanie zamówienia, produktach w koszyku Kupującego i/lub dodanych przez Kupującego w "Ulubionych", a także uprzejmie Sprzedawcy zostawić opinię o zakupionym Produkcie. Rezygnacja Kupującego z otrzymywania tych wiadomości nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

2.9. Kupujący zgadza się z tym, że do jego Konta mogą być stosowane wszelkie ograniczenia (w tym blokada), związane z bezpieczeństwem lub naruszenia przez Kupującego niniejszych Warunków, a także z przyczyn technicznych. Ponadto, akceptując niniejsze Warunki, użytkownik zgadza się z tym, że ograniczenia na jego Koncie mogą być stosowane w dowolnym czasie bez podania przyczyny i bez powiadomienia Kupującego.

3. WYGLĄD I TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

3.1. Zamówienie Kupującego może być dokonane w następujący sposób: przyjęty przez telefon lub urządzony przez Kupującego samodzielnie na Miejscu. Szczegóły Zamówienia zostały opisanetutaj.

3.2. Przy składaniu Zamówienia Kupujący powinien przejść procedurę Weryfikacji i podać następujące informacje:

Imię, nazwisko i numer telefonu Kupującego;

Imię, nazwisko i numer telefonu Odbiorcy Zamówienia (jeżeli różni się on od Kupującego);

Adres dostawy Zamówienia.

3.3. Podczas składania Zamówienia Klient wybiera w karcie Towaru oferta jednego Sprzedawcy spośród przedstawionych.

3.4. Po złożeniu Zamówienia z formą płatności "płatność Gotówką lub kartą przy odbiorze" lub przy pełnej płatności z Własnego konta Kupujący otrzymuje informacje o przewidywanej daty dostawy Zamówienia. Data ta oznacza okres, w którym Usługa dostawy będzie gotowa oddać Zamówienie Kupującego. Podana data zależy od dostępności zamówionych Produktów w magazynie Sprzedającego, czasu potrzebnego na przetwarzanie Zamówienia i czasu dostawy Przesyłki, wybranej podczas składania Zamówienia Usługi dostawy. Więcej o realizacji Zamówienia i działaniach Kupującego z użyciem Zamówienia można znaleźćtutaj. W przypadku wyboru innych metod płatności Kupującego po złożeniu Zamówienia otrzymuje informacje o przykładowej daty dostawy Zamówienia.

3.5. Jeżeli Kupującym jest urządzony Zamówienie na Towar w ilości przekraczającej 10 sztuk jednej nazwy Towaru, a jeśli na magazynie u Sprzedawcy brakuje wymagana ilość zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Wiadomość kierowana na adres e-mail podany podczas rejestracji i/lub zmierza w sekcji"Wiadomości". Kupujący ma prawo zgodzić się przyjąć Towar w ilości, znajdującym się w posiadaniu Sprzedawcy lub anulować tę pozycję Towaru z Zamówienia. W przypadku nie otrzymania odpowiedzi Kupującego w ciągu 7 dni Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania ten Produkt z Zamówienia.

3.5.1. Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówień Kupującego, zawierające Towary, od których wcześniej Kupujący odmówił 5 i więcej razy, podając przyczyny, nie związane z obecnością wad w tych Produktach.

3.5.2. Sprzedawca ma prawo odmówić zawarcia umowy i składania Zamówienia, jeżeli Kupujący już urządzone i nie pochodzą inne wcześniej urządzone Zamówienia na łączną kwotę 150 tys. zł i wyżej.

3.6. Informacje o dostępności Towaru w magazynie Sprzedającego, oraz oczekiwany termin dostawy Towaru do magazynu Sprzedawcy podawane są na Stronie na stronie Produktu. Ostateczne terminy składania Zamówienia przez Kupującego zależy od adresu i regionu dostawy, pracy określonej Usługi dostawy, i nie zależą bezpośrednio od Sprzedawcy.

3.7. Wszystkie materiały informacyjne o Produktach zawarte na Stronie mają jedynie charakter poglądowy i nie mogą w pełni przekazywać wiarygodne informacje o właściwościach i cechach Produktu, w tym kolory, rozmiary i kształty. W przypadku wystąpienia u Kupującego pytań dotyczących cech i właściwości Towaru, przed złożeniem Zamówienia, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.

3.8. Przy składaniu niektórych Zamówień Kupujący może wybrać sposób tworzenia Zamówienia w jednej lub kilku przesyłek.

3.9. Jeżeli, zgodnie z wymogami prawa konieczna jest kontrola stanu Towaru przed przekazaniem go do Kupującego, taka kontrola odbywa się w magazynie Sprzedającego do przekazania Towaru do Działu Wysyłki.

3.10. Cechy sprzedaży уцененного Towaru.

3.10.1. Sprzedawca ma prawo oferowania do sprzedaży Towar posiadający wady, podane w opisie Towaru na stronie internetowej, a także w dokumentacji dołączonej do Produktu.

3.10.2. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad, które nie zostały określone przez sprzedającego w przypadku sprzedaży Towaru, Kupujący ma prawo wnosić roszczenia o wolnym usunięcia wad, wymiany lub odstąpienia od umowy, przewidziane w ustawie, jeżeli wykaże, że wady powstały przed przekazania Towaru Kupującemu lub z przyczyn powstałych do transmisji.

3.10.3. Gwarancja Sprzedawcy уцененным towarów: w przypadku stwierdzenia przez kupującego wad towaru, które nie zostały określone przez sprzedawcę i pojawiły się do przekazania towaru kupującemu lub z przyczyn powstałych do tego momentu, klient ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy z żądaniem o rozwiązaniu umowy kupna sprzedaży i zwrot zapłaconych środków pieniężnych, w tym żądanie kupującego będą rozpatrywane pod warunkiem traktowania kupującego do sprzedawcy nie później niż do 3 miesięcy od momentu przekazania towaru. W przypadku, jeżeli wymagania klienta są uzasadnione, zwrot środków odbywa się zgodnie z pkt 6.3.2. w ciągu 10 dni roboczych od momentu pisemnego wniosku kupującego.

3.11. Anulowanie Zamówienia lub Towaru.

3.11.1. Anulowanie Zamówienia lub Towaru odbywa się z inicjatywy Kupującego lub Sprzedającego. Sprzedawca anuluje Zamówienie w przypadku istotnej zmiany okoliczności, z których Kupujący i Sprzedający wychodziły przy składaniu Zamówienia, a które uniemożliwiają wykonanie Zamówienia niemożliwe.

3.11.2.Jeżeli wykonanie zamówienia ze strony Sprzedającego stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od woli Kupującego lub Sprzedającego (w przypadku zamknięcia regionu dostawy Usługi dostawy, zmiany przepisów celnych i procedur zamknięcia Punktu dostawy, wybranego przez Kupującego jako sposobu dostawy, i innych okoliczności uniemożliwiających przekazania Towaru uzgodniony sposób, w tym w przypadku utraty zamówienia przy odbiorze, braku Towaru u dostawcy danego Towaru, nie przyjęcie Towarów na magazyn Sprzedającego, braku Towarów na magazynie w rodzaju ujawnił podczas przetwarzania zamówienia małżeństwa, пересорта lub nieprawidłowego działania Towaru, itp.)Sprzedawca anuluje zamówienie i powiadamia Kupującego, a Kupujący ma prawo uzgodnić nowe warunki dostawy Towarów poprzez składania nowego zamówienia, jeżeli w momencie składania zamówienia Towar jest na sprzedaż. Jeśli w momencie składania zamówienia cena towaru wzrosła, a poprzedni zamówienie zostało umorzone, nie z powodu małżeństwa, kompensacja różnicy w cenie na dzień składania nowego zamówienia nie jest naliczana.

3.11.3. Kupujący ma prawo zmienić decyzję o zakupie zrezygnować z zamówionego Towaru w dowolnym czasie do jego otrzymania (doręczenia) lub transmisji w pracy (indywidualne zamówienie).

3.11.4. Kupujący w każdym razie nie może zrezygnować z Towaru dobrej jakości, o indywidualnie określonych właściwości (indywidualne zamówienie), w przypadku gdy dany Produkt może być używany wyłącznie którzy zakupili go przez Kupującego.

3.11.5. Na "zamówienie" koszt dostawy nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Zamówienie zostało anulowane (umorzone) lub nie dostarczone.

Z bieżącym statusie Zamówienia, Kupujący może zapoznać się w gabinecie.

3.11.6. W przypadku całkowitego lub częściowego anulowania Zamówienia lub Towaru do momentu jego otrzymania, a w momencie przesłania Kupującemu, przedpłacone środki pieniężne automatycznie wracają na Własny koszt Kupującego. Do Zamówień i Towarów opłaconych kartą, automatycznie zostanie utrzymany jest zwrot na kartę, z której dokonano płatności. Do Zamówień i Towarów, zakupionych z wykorzystaniem kredytu Konsumenckiego, automatycznie zostanie utrzymany jest zwrot na rachunek bankowy Kupującego w Banku, który kredytu. W przypadku spłaty pożyczki i świadczenia pomocy z Banku o braku zaległości kredytowe zobowiązania, środki pieniężne mogą być przelane na rachunek bankowy Kupującego, otwarty w innym Banku.

4. WYSYŁKA

4.1. Przesyłki dostarcza kurier, wybrana przez Kupującego podczas składania zamówienia. Możliwość dostawy do odbiorcy jest określana w momencie składania zamówienia. W skoordynowany sposób dostawy jest sposób wybrany przez Kupującego z dostępnych sposobów dostawy podczas składania Zamówienia.

4.2. Teren dostawy niektórych Towarów jest ograniczona. Teren dostawy, należy patrzeć w warunkach umowy (w karcie towaru) dla każdego produktu w chwili składania zamówienia.

4.2.1. W obecności Kupującego podstaw, dających mu prawo do otrzymania towarów, wolna których dostawa jest ograniczona, Kupujący ma prawo skontaktować się z pomocą techniczną w celu rozwiązania problemu indywidualnie.

4.3. Sprzedający dołoży wszelkich starań w celu dotrzymania terminów dostawy, wskazanych na Stronie internetowej, jednak opóźnienia w dostawie są możliwe ze względu na nieprzewidziane okoliczności, które wystąpiły nie z winy Sprzedającego.

4.4. Ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego w momencie przekazania mu Zamówienia i umieszczenie przez odbiorcę Zamówienia podpisu w dokumentach, potwierdzających dostawę Zamówienia. W przypadku niedostarczenia lub Zamówienia Sprzedawca zwraca Kupującemu koszt prepaid przez Kupującego Zamówienia i dostawy po otrzymaniu potwierdzenia utraty Zamówienia z Usługą dostawy.

-W przypadku wyboru przez Kupującego jako Usługa dostawy międzynarodowych przesyłek Poczty Rosji, ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego uszkodzenia Towaru spoczywa na Sprzedającym w całości do przekazania Towaru do Działu wysyłki. Po wysłaniu Towaru w określonej Usługi dostawy odpowiedzialność Sprzedawcy ustala się w granicach określonych prawem międzynarodowym, prawem pocztowym (Światowej konwencji pocztowej od 12 sierpnia 2008 roku).

-W przypadku wyboru przez Kupującego jako Usługa dostawy międzynarodowych przesyłek Spring Global Mail, jak również innych нерегистрируемых przesyłek, ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego uszkodzenia Towaru spoczywa na Sprzedającym w całości do przekazywania do Działu wysyłki, po przekazaniu Towaru w określone Usługi, dostawy, ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego uszkodzenia Towaru spoczywa na Kupującym, ponieważ w нерегистрируемым przesyłek nie można uzyskać potwierdzenie utraty Towaru od firmy kurierskiej. Kupujący ma prawo wybrać inne sposoby dostawy międzynarodowych przesyłek bez powyższych ograniczeń.

4.5. Koszt wysyłki każdego Zlecenia jest obliczana indywidualnie, na podstawie jego wagi, regionu i sposobu dostawy, a czasem i formy płatności, i wskazuje na ostatnim etapie składania Zamówienia na Stronie internetowej.

4.6. Przy odbiorze Zamówienia doręcza Klientowi lub osobie wskazanej jako Odbiorca Zamówienia. W przypadku braku możliwości uzyskania Zamówienia, sporządzonego za gotówkę, wymienionymi wyżej osobami, Zamówienie jest przypisany do osoby, gotowego udzielić informacji o Zamówieniu (numer przesyłki i/lub imię i NAZWISKO Odbiorcy), a także pokryć koszty Zamówienia w całości osobie sprawującej wysyłkę Zamówienia.

4.7. Aby uniknąć oszustw, a także do wykonywania przyjętych na siebie w pkt 4.6. Warunków zobowiązań, w przypadku odbioru przedpłaconego Zamówienia osoby wykonującej dostawę Zamówienia, ma prawo zażądać dokumentu tożsamości Odbiorcy. Sprzedawca gwarantuje poufność i ochronę danych osobowych Odbiorcy (p. 9).

4.7.1. Przy zakupie przez osobę fizyczną towarów na kwotę powyżej 40 000 zł, a także przy użyciu spersonalizowanych elektronicznych środków płatności w celu dokonania zakupu na kwotę powyżej 100 000 zł, zgodnie z pkt 1.4-2 artykułu 7 ustawy z 07.08.2001 nr 115-FZ "O przeciwdziałaniu legalizacji (prania) z dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu" osoby wykonującej dostawę Zamówienia zobowiązany jest poprosić o dokument potwierdzający tożsamość Odbiorcy i przeprowadzić procedurę identyfikacji poprzez wypełnienie specjalnego formularza Ankiety do przesyłania informacji w Росфинмониторинг, a Odbiorca jest zobowiązany dostarczyć dokument, tożsamości na żądanie.

4.8. Przy wysyłaniu Zamówienia Kupujący w obecności osoby wykonującej dostawę Zamówienia, musi sprawdzić wygląd i opakowanie Zamówienia, ilość Produktów w Zamówieniu, wygląd i opakowania Towarów, kompletność, asortyment.

4.9. Terminy, wyznaczone przez Sprzedającego w celu uzyskania Zamówienia przez Kupującego, są ograniczone i są podane przy składaniu Zamówienia, na etapie wyboru odpowiedniej metody wysyłki. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Dostawa.

4.10. Odebranie Zamówienia w terminach wskazanych w pkt 4.9 Regulaminu terminie jest uważane za odstąpienie Kupującego od umowy kupna-sprzedaży i jest podstawą do anulowania Zamówienia przez Sprzedającego. Jeśli nieodebrane przesyłki był предоплачен, środki pieniężne zostaną zwrócone Kupującemu w sposób przewidziany w pkt 3.11.3 Warunków.

5. PŁATNOŚĆ ZA TOWAR

5.1. Cena Towaru podana na Stronie internetowej. W przypadku nieprawidłowego podania ceny zamówionego przez Kupującego Towaru, Sprzedawca przy pierwszej okazji informuje o tym Kupującego w celu potwierdzenia Zamówienia według skorygowanej ceny lub anulowania Zamówienia. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Kupującym niniejsze Zamówienie jest anulowane. Jeśli Zamówienie zostało opłacone, Sprzedawca zwraca Kupującemu wpłaconą kwotę za Zamówienie na kartę, z którego płatność została dokonana, lub poprzez jej odbicie na Użytkownika rachunku Kupującego, jeżeli Towar został предоплачен w inny sposób.

5.2. Cena Towaru podana na Stronie internetowej, może być zmieniona przez Sprzedawcę jednostronnie. Cena Towaru obowiązuje w chwili naciśnięcia przycisku "złóż zamówienie" na ostatnim etapie składania Zamówienia. Przy tym cena na zamówiony przez Kupującego Towar nie może zostać zmieniony.

5.3. Sposoby płatności Towaru podane są na Stronie internetowej w zakładceSposoby płatności. W skoordynowany sposób płatności jest sposób wybrany przez Kupującego z dostępnych sposobów płatności przy składaniu Zamówienia.

5.4. W przypadku przedpłaty Towarów, Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji dopiero po zaksięgowaniu środków pieniężnych Nabywcy, na rachunek bankowy Sprzedającego. Przy tym Towar pod Zamówienie rezerwuje się w 24 godziny od momentu złożenia Zamówienia (z wyjątkiem Zamówień ze sposobów płatności, pocztowy lub przelew bankowy). Po upływie tego terminu rezerwacja zostaje anulowana, a Sprzedawca nie może zagwarantować dostępność Towaru w magazynie Sprzedającego, w wyniku czego mogą wydłużyć czas realizacji Zamówienia.

5.5. Cechy zapłaty za Towar przy użyciu kart bankowych, a także środków elektronicznych płatności w odniesieniu do kart bankowych.

5.5.1. Zgodnie z polityką BANKU centralnego federacji ROSYJSKIEJ "O emisji kart bankowych oraz o operacjach dokonywanych przy użyciu kart płatniczych" od 24.12.2004 nr 266-N operacji za pomocą karty kredytowej są popełniane przez posiadacza karty lub przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa, wykonane zgodnie z prawem.

5.5.2.W przypadku dokonywania zapłaty za Towar za pomocą karty płatniczej w Punkcie odbioru zamówień, Klient musi okazać dokument tożsamości, za wyjątkiem przypadku płatności неименной kartą kredytową.

5.5.3. Zasady płatności za pomocą bankowych kart znajduje się na Stronie internetowej w zakładce Sposoby płatności.

5.5.4. Autoryzacja operacji za pomocą karty kredytowej odbywa się przez bank. Jeśli bank ma podstawy, aby sądzić, że operacja nosi oszukańczy charakter, to bank ma prawo odmówić realizacji danej operacji. Nieuczciwych transakcji z kart bankowych są objęte artykułu 159 kodeksu karnego. Zgodnie z art. 159 kodeksu karnego oszustwem jest kradzież cudzego mienia lub nabycie prawa do cudzego mienia w wyniku oszustwa lub nadużycia zaufania i podlega karze grzywny w wysokości do 120 000 pln lub w wysokości wynagrodzenia lub innych dochodów za okres do 1 roku, albo obowiązkowe prace na okres do 360 godzin, lub poprawczych pracy na okres do 1 roku, lub aresztowania na okres do 4 miesięcy, albo ograniczeniem wolności na okres do 2 lat lub wymuszane prace na okres do 2 lat, lub pozbawienia wolności na okres do 2 lat.

5.5.5. Aby uniknąć przypadków różnego rodzaju nadużycia kart bankowych w przypadku płatności, wszystkie Zamówienia złożone w Miejscu i przedpłacone karty bankowej, są sprawdzane przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo, bez podania przyczyny anulowania Zamówienia. Wartość Zamówienia wraca na kartę właściciela.

5.5.6. Odbiór i przetwarzanie płatności przy użyciu kart bankowych odbywa się dostawcą usług płatności elektronicznych. Sprzedawca nie przetwarza, w tym gromadzenie i przechowywanie danych kart bankowych Kupującego.

5.5.7. Dokonując płatności kartą kredytową na Stronie internetowej, a także w przypadku płatności przy odbiorze, w tym sposoby - z Przypisanej karty i Zapisaną kartą przy odbiorze - Klient zgadza się z kierunkiem mu paragonu w formie elektronicznej (linki na paragon z możliwością pobrać go w formacie PDF) na adres e-mail, albo na Zweryfikowany numer telefonu, w przypadku braku informacji o e-mail na Koncie. Paragon w formie drukowanej w takim razie nie jest dostępny.

5.7. Sprzedawca może udzielić Kupującemu rabatu na Towar i instalować program bonusów. Rodzaje rabatów, bonusów, sposób i warunki naliczania podane są na Stronie w odpowiednich blokach tematycznych sekcji "Obsługa klienta" i mogą być zmienione przez Sprzedawcę jednostronnie.

5.8. Sprzedawca ma prawo umieszczać oferty w celu promowania tego lub innego sposobu płatności lub dostawy Towaru. Przy czym Sprzedawca może ograniczać warunki obowiązywania rabatów, ograniczać ich ostateczny rozmiar. Rabat może być udzielone na kolejne Zamówienie również w celu skompensowania wzrostu wartości Towaru podczas składania nowego Zamówienia w przypadku wymiany Towaru lub wymiany na taki sam i w innych przypadkach, gdy, zgodnie z niniejszym Regulaminem, chcesz przeliczyć koszt Towaru.

5.9. Przy prowadzeniu działań marketingowych dla osiągnięcia załącznik żadnych obiektów w Zamówienia Kupującego, wysyłka wymienionych załączników odbywa się wraz z Zamówieniem Kupującego. Aby zrezygnować z inwestycji, Kupujący musi napisać maila na adreshelp@artproducts.ru

5.10. Koszty wysyłki nie są wliczone opłaty celne. Warunki płatności i rozmiar celne określone przepisami prawa kraju, gdzie odbywa się obsługa Zamówienia.

5.11. Bon upominkowy Artproducts może być używany tylko w celu zapłaty za usługi i towary asortymentu Artproducts.

6. ZWROTY, WYMIANA I NAPRAWA TOWARU

6.1. Zwrot i wymiana Towarów dobrej jakości.

6.1.1. Po otrzymaniu Zamówienia, Kupujący ma prawo zwrócić lub wymienić Towar dobrej jakości. Termin zwrotu towaru podany jest w karcie produktu na stronie sprzedawcy w polu "Warunki umowy". Należy dokładnie zapoznać się z warunkami zwrotu i wymiany danego towaru przed jego zamówieniem.

6.1.5. Wymiana Towaru odpowiedniej jakości odbywa się poprzez zwrot Towaru Sprzedającemu z późniejszego anulowania Zamówienia lub Towaru, a następnie złożeniu nowego Zamówienia. Przy tym anulowanie techniczne działanie i nie wiąże się z rezygnacją Sprzedającego od umowy. Pieniądze są zwracane do Nabywcy w całości. Jeśli w momencie przekazania Nabywcy podobny Towar dostępny u Sprzedającego, Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży i zażądać zwrotu zapłaconej za dany Towar kwoty pieniężnej. Sprzedający zwraca kwotę za zwrócony Towar w ustawowym terminie.

6.1.6. Przy zakupie zestawu produktów w promocji, w ramach której została udzielona zniżka na jeden z towarów lub wszystkie produkty w zestawie, towar dobrej jakości, mogą być zwrócone tylko w zestawach. Zwrot niektórych towarów z zestawu nie jest możliwa, jeśli inaczej nie przewidziano w regulaminie promocji.

6.1.7. Za zwrócony towar dobrej jakości, zakupiony na kredyt lub raty, odsetki od kredytu nie są kompensowane.

6.2. Zwroty, wymiany i naprawy Towarów nieodpowiedniej jakości.

6.2.1. Kupujący może zwrócić Towar złej jakości producenta lub Sprzedawcy i zażądać zwrotu zapłaconej kwoty pieniężnej, a także żądać wymiany Towaru złej jakości lub usunięcia wad w następujących terminach:

Dla technicznie zaawansowanych produktów - w ciągu 15 dni od daty zakupu. Po upływie tego terminu zwrot i wymiana jest możliwa w jednym z następujących przypadków:

wykrywanie istotnego braku towaru;

naruszenie terminów usunięcia wad towaru;

niemożność korzystania z towaru w ciągu każdegorokutrwania gwarancji łącznie więcej niż 30 dni z powodu wielokrotnego rozwiązywania różnych wad.

Wykaz zaawansowanych technicznie produktów jest określony Rozporządzeniem Rządu federacji ROSYJSKIEJ z dnia 10 listopada 2011 r. nr 924 r.

Kupujący może sprawdzić zamówienie i odzyskać jak produkty z uszkodzeniami lub małżeństwa.

Dla towarów, na które jest ustawiony okres gwarancji - w okresie gwarancji, terminu przydatności do spożycia.

Dla towarów, na które nie jest ustawiony okres gwarancji - w ciągu 2 lat od dnia otrzymania towaru, pod warunkiem dostarczenia opinii biegłego o tym, że wada powstała przed wysłaniem towaru do klienta lub z przyczyn powstałych do tej pory.

6.2.2. W razie stwierdzenia małżeństwa w terminie określonym w pkt 6.2.1 Warunków, Kupujący zwraca Towar do producenta lub Sprzedawcy. Towar powinien być zwrócony wraz z kartą gwarancyjną (jeśli jest dostępny) i копиией Aktu (znalezienia) centrum Serwisowego.

6.2.3. W przypadku zwrotu przez Kupującego Towaru nieodpowiedniej jakości Sprzedawca zwraca cenę zwróconego Towaru, a także koszt wysyłki od Kupującego zwrotu Towarów w terminie nie później niż 10 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę Towaru nieodpowiedniej jakości, pod warunkiem, że wada Towaru jest produkcyjnym i powstał nie z winy Kupującego. W przypadku, gdy w Zamówieniu Kupującego są towary dobrej jakości, cena wysyłki nie są kompensowane.

6.2.4. Wymiana Towaru nieodpowiedniej jakości odbywa się poprzez zwrot Towaru do Sprzedawcy z późniejszego anulowania Zamówienia lub Towaru, a następnie złożeniu nowego Zamówienia. Przy tym anulowanie techniczne działanie i nie wiąże się z rezygnacją Sprzedającego od umowy. Pieniądze są zwracane do Nabywcy w całości. Jeśli w momencie przekazania Nabywcy podobny Towar dostępny u Sprzedającego, Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży i zażądać zwrotu zapłaconej za dany Towar kwoty pieniężnej. Sprzedający zwraca kwotę za zwrócony Towar w ustawowym terminie.

6.2.5. Przy zakupie zestawu produktów w promocji, w ramach której została udzielona zniżka na jeden z towarów lub wszystkie produkty w zestawie, towary nieodpowiedniej jakości mogą być zwrócone tylko w zestawach. Zwrot niektórych towarów z zestawu nie jest możliwa, jeśli inaczej nie przewidziano w regulaminie promocji.

6.2.6. W przypadku odsetek od kredytu na towar złej jakości, Kupujący musi uzyskać w Banku zaświadczenie o naliczonych odsetkach. Sprzedawca kompensuje naliczone odsetki pod warunkiem udzielenia pomocy z Banku, a także pod warunkiem, że brak zwróconego Towaru jest produkcyjnym i powstał nie z winy Kupującego.

6.2.7. Więcej informacji o sposobach i kolejności zwrotu towarów nieodpowiedniej jakości można znaleźć na stronie.

6.2.8. Kupujący może się do naprawy towaru nieodpowiedniej jakości w autoryzowanym punkcie serwisowym lub przekazać Sprzedawcy w celu przeprowadzenia naprawy w ciągu ustalonego okresu gwarancji na Towar.

6.3. Zwrot pieniędzy

6.3.1. W przypadku anulowania Zamówienia lub Towaru po jego otrzymaniu, Artproducts.ru zwraca Kupującemu pieniądze. Sposób zwrotu środków pieniężnych ustala się w zależności od sposobu, który został użyty przy płatności za Towar. Do Zamówień i Towarów, zakupionych z wykorzystaniem kredytu Konsumenckiego, automatycznie zostanie utrzymany jest zwrot na rachunek bankowy Kupującego w Banku, który kredytu. W przypadku spłaty pożyczki i świadczenia pomocy z Banku o braku zaległości kredytowe zobowiązania, środki pieniężne mogą być przelane na rachunek bankowy Kupującego, otwarty w innym Banku.

6.3.2. Zwrot środków pieniężnych następuje przez Sprzedawcę lub Artproducts.ru w jeden z następujących sposobów:

w przypadku płatności gotówką przy odbiorze - na Własny rachunek.

w przypadku płatności kartą kredytową (lub Apple Pay / Google Pay / Samsung Pay) na stronie internetowej lub w aplikacji Artproducts.ru - na kartę (lub Apple Pay / Google Pay / Samsung Pay), z której jest prowadzona płatność;

w przypadku płatności kartą kredytową (lub Apple Pay / Google Pay / Samsung Pay) kuriera lub w punkcie odbioru zamówień -Na Własny rachunek/, Bądź na wniosek kupującego na rachunek Bankowy;

w przypadku płatności Elektronicznych pieniędzy (Yandex. Pieniądze, Qiwi i inne)-na Własny rachunek/, Bądź na wniosek nabywcy na e-mail lub konto Bankowe;

w przypadku płatności Przelewem bankowym - na konto bankowe po określeniu danych bankowych;

w przypadku płatności z konta Użytkownika na Własny rachunek;

w przypadku płatności Punktami Artproducts - Punkty wrócą na Własny rachunek.

w przypadku płatności Kartą Artproducts - na Własny rachunek.

6.3.3. W przypadku anulowania rezerwacji lub Zamówienia Towaru do momentu jego otrzymania, przedpłacone środki pieniężne automatycznie wracają na Własny koszt Kupującego. Do Zamówień i Towarów opłaconych kartą, automatycznie zostanie utrzymany jest zwrot na kartę, z której dokonano płatności. Do Zamówień i Towarów, zakupionych z wykorzystaniem kredytu Konsumenckiego, automatycznie zostanie utrzymany jest zwrot na rachunek bankowy Kupującego w Banku, który kredytu.

6.3.4. Do zwrotu środków otrzymanych na Własny rachunek za anulowane Zamówienie, Kupujący wysyła e-mail na adreshelp@artproducts.ruz podaniem odpowiednich danych: imię i NAZWISKO odbiorcy, pełne dane konta bankowego lub adres pocztowy. Do momentu otrzymania od Kupującego niezbędnych do realizacji refundacji informacji fundusze będą znajdować się na Użytkownika rachunku, i można ich użyć do zapłaty za kolejne Zamówienia.

6.3.5. Środki pieniężne wpłacone na Własny koszt Kupującego po aktywacji bony nie podlegają zwrotowi Kupującemu i mogą być wykorzystane wyłącznie na zakup Towarów na Miejscu.

6.3.6. Jeśli w ciągu ostatnich trzech lat ruch środków (odpis lub zapisy) do Użytkownika rachunku nie zaistniał, środki mogą być wpłacane z Własnego konta.

6.4. Postępowanie w przypadku naruszenia przez sprzedawcę warunków o ofercie (пересорте).

6.4.1. W przypadku przekazania Towaru do naruszenia warunków o ofercie nie stosuje się przepisów art. 468 kodeksu CYWILNEGO federacji ROSYJSKIEJ. 6.4.2. Jeżeli nie postanowiono inaczej w niniejszym regulaminie, w przypadku stwierdzenia w Zamówieniu Towaru, nie odpowiedniej zleconego zakresu (пересорт), Kupujący ma prawo przy wysyłaniu Zamówienia odstąpić od danego Towaru i żądać wymiany na Towar w asortymencie określonym Zamówieniem lub zwrotu zapłaconych pieniędzy za faktycznie непереданный Towar.

6.4.3. Towar przekazany Nabywcy naruszenia warunków o ofercie, podlega zwrotowi do Sprzedawcy. W przypadku, gdy Kupujący akceptuje niniejszy Towar, sprzedający ma prawo zażądać od Nabywcy i płatności danego Towaru po cenie ustalonej przez Sprzedającego dla danego Towaru na Miejscu w momencie przekazania Towaru (w tym na drodze sądowej). Jeśli faktycznie przekazany Towar nie ma w ofercie, przedstawione na Stronie internetowej w momencie przekazywania Towaru, Towar ten jest pobierane po cenie uzgodnionej ze Sprzedającym.

6.4.4. Wymiana Towarów niezgodnych z Zamówieniem pod względem asortymentu, odbywa się poprzez składania nowego Zamówienia. W przypadku jeśli Towar nie odpowiada asortymentu, został wcześniej opłacony przez Kupującego, na jego koszt zwraca na kartę, z której dokonano płatności lub, jeśli przedpłata została zrealizowana w inny sposób odbija się na Użytkownika rachunku, który zostanie wybrany sposób płatności nowego Zamówienia. Jeśli brakujący Towar nie został zapłacony przez Kupującego, jest płatna w jakikolwiek sposób wybrany przez Kupującego lub Sprzedającego w porozumieniu z Kupującym, podczas składania nowego Zamówienia.

6.4.5. W przypadku braku możliwości dokonania wymiany Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Kupującego podczas rejestracji i/lub w sekcji "Wiadomości", a środki pieniężne, faktycznie opłacone za непереданный Towar zostaną zwrócone w sposób określony w p. 6.4.6.

6.4.6. Środki pieniężne wpłacone przez Nabywcę za faktycznie непереданный Towar są zwracane na kartę, z której dokonano płatności lub, jeśli przedpłata została zrealizowana w inny sposób, zapisane na Własny koszt Kupującego. Zwrotu zapłaconej za Towar kwoty odbywa się w sposób, w jaki została dokonana płatność.

6.5. Postępowanie w przypadku naruszenia przez Sprzedawcę warunków o liczbie.

6.5.1. O ile nie określono inaczej w niniejszych Warunkach, przy wysyłaniu Zamówienia Kupujący jest zobowiązany sprawdzić ilość Produktów w Zamówieniu. Jeśli podczas wysyłania Zamówienia przez Kupującego wykryte rozbieżności w ilości Towarów w Zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany w obecności przedstawiciela Sprzedawcy lub przewoźnika sporządzić Akt o rozbieżności w ilości.

6.5.2. Jeśli Sprzedawca przekazał Nabywcy mniejszą ilość Towaru niż określona Zamówieniem (недовложение), Kupujący przy wysyłaniu Zamówienia może przyjąć Towar, w części odpowiadającej Zamówienie, i wymagać przekazać brakującą ilość Towaru, albo, jeśli brakujący Towar został opłacony, odstąpić od Zamówienia w części brakującego Towaru i zażądać zwrotu pieniędzy za brakujący Towar.

6.5.3. W przypadku, gdy brakujący Towar został wcześniej opłacony przez Kupującego, jego cena odbija się na Użytkownika rachunku, który zostanie wybrany sposób płatności nowego Zamówienia, albo automatycznie powraca na kartę, z którego została dokonana płatność.

6.5.4. Przekazanie brakującej Towaru odbywa się za pośrednictwem składania nowego Zamówienia, pod warunkiem, że – o ile nie określono inaczej w niniejszych Warunkach - świadczenia przez Kupującego Ustawy o rozbieżności (Ustawy o недовложении), sporządzonej w porządku pkt 6.5.1. Jeśli cena Towaru wzrosła, przed sporządzeniem nowego Zamówienia należy skontaktować się z Działem obsługi Klientów, pod adresemhelp@artproducts.ru. Jeśli brakujący Towar nie został wcześniej opłacony przez Kupującego, albo jego cena została zwrócona na kartę kredytową, jest płatna w jakikolwiek sposób podczas składania nowego Zamówienia.

6.5.5. W przypadku niemożności przekazania brakujący Towar, Sprzedawca powiadomi o tym Klienta poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Kupującego podczas rejestracji i/lub w sekcji "Wiadomości". Zwrotu zapłaconej za Towar kwoty odbywa się w sposób zgodnie z pkt 6.3.2. Warunków sprzedaży.

6.5.6. W przypadku naruszenia przez Kupującego p. 6.5.1 w części sporządzenia Aktu, Sprzedawca ma prawo odmówić Kupującemu w zaspokajaniu roszczeń w ilości przekazanego Towaru.

6.6. Jeśli po otrzymaniu Zamówienia przez zautomatyzowane terminale odbioru Kupujący został przekazany Towar z naruszeniem warunków umowy dotyczących ilości, asortymentu, kompletności, Kupujący ma prawo, nie później niż 20 dni od otrzymania Towaru poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie na powrót na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej Artproducts.ru.

6.7. Szczegółowe informacje na temat procedury składania reklamacji ilościowych i zwrotu Towaru znajdują się na stronie internetowej.

7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

7.1. Wszystkie informacje tekstowe i graficzne znajdujące się na Stronie są własnością Sprzedającego i/lub jego kontrahentów.

8. GWARANCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego w wyniku niewłaściwego użytkowania Towarów zamówionych na Stronie internetowej.

8.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i funkcjonowanie stron Zewnętrznych.

8.3. Sprzedawca ma prawo scedować lub w jakikolwiek inny sposób przekazywać swoje prawa i obowiązki, wynikające z jego relacji z Kupującym, osobom trzecim.

8.4. Kupujący zobowiązuje się nie używać zamówiony Towar w zakresie przedsiębiorczości celu.

8.5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które użytkownik może ponieść w wyniku tego, że jego numer telefonu przeszedł na własność innego podmiotu, w tym w wyniku długotrwałego (od 3 miesięcy) niewykorzystania takiego numeru telefonu Kupującego.

8.6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i poprawność informacji podanych przez Kupującego podczas Weryfikacji.

9. PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szczegółowe informacje na temat ochrony prywatności i ochrony danych osobowych jest przedstawiona nastronie internetowej.

10. POZOSTAŁE WARUNKI

10.1. Do relacji między Kupującym a Sprzedającym stosuje się prawo Federacji Rosyjskiej.

10.2. W razie pytań i roszczeń ze strony Kupującego powinien skontaktować się z Działem obsługi Klientów Sprzedawcy przez telefon podany na stronie Sprzedawcy lub na adreshelp@artproducts.ru. Przy tym odpowiedzi Sprzedawcy na prośby Kupującego uznane skierowanymi w odpowiedniej formie w przypadku wysłania ich na adres e-mail Kupującego wskazany podczas rejestracji, lub w formie pisemnej na adres Kupującego (w przypadku odpowiedniego rozporządzenia). Wszystkie powstające spory strony będą starały się rozwiązać w drodze negocjacji, przy недостижении porozumienia spór zostanie przekazany do rozpatrzenia przez organ sądowy, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem federacji ROSYJSKIEJ.

10.3. Uznanie przez sąd nieważności jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków nie powoduje nieważności pozostałych postanowień.

11. TOWARY Z INNYCH KRAJÓW

Warunki sprzedaży są opisane na stronie.